Jestem bardzo młoda / w średnim wieku

  Share


Aborcja farmakologiczna nie ma limitów wiekowych. Lekarstwa będą działać dokładnie tak samo dla osób w każdym wieku.

Tylko ty masz prawo decydować o kwestiach dotycząch twego ciała, a my będziemy cię wspierać jakąkolwiek decyzję podejmiesz.

 

Dla młodych osób:

Każda osoba ma prawo do aborcji, niezależnie od wieku. Niemniej jednak osoby w młodszym wieku mogą doświadczać szczególnych trudności w dostępie do opieki aborcyjnej. Tabu i napiętnowanie społeczne, które istnieją wokół seksu i aborcji, mogą utrudniać zwłaszcza młodym ludziom rozmawianie o ich decyzji i szukanie pomocy aborcyjnej. Wiemy, że osoby niepełnoletnie mogą napotykać się na konkretne bariery w dostępie do opieki aborcyjnej. Należą do nich między innymi:

 

  • Rodzice, opiekunowie lub dostawcy usług aborcyjnych mogą założyć, że młode osoby nie są w stanie podejmować świadomych decyzji dotyczących ciąży ze względu na ich wiek. Ten brak uznania zdolności młodych ludzi do samostanowienia może prowadzić do odmowy świadczenia usług aborcyjnych przez pracowników slużby zdrowia; młodzi ludzie mogą czuć się osądzani lub czuć się niekomfortowo szukając dostępu do opieki aborcyjnej; czasami potrzebna może im być zgoda rodziców lub małżonka, aby otrzymać dostęp do opieki aborcyjnej.

 

  • Przepisy i normy prawne ograniczające usługi w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (do których należy antykoncepcja i aborcja) często mogą być bardziej restrykcyjne dla osób niepełnoletnich. Przepisy takie mogą obejmować na przykład ograniczenia wiekowe oraz wymóg zgody rodziców lub małżonka na aborcję.

 

  • Wielu ośrodkom zdrowia brakuje dostępu do serwisów przyjaznych młodzieży. Osoby niepełnoletnie mogą nie mieć dostępu do opieki zdrowotnej z różnych powodów, np: wygórowanych cen usług, niemożności udania się do kliniki w godzinach otwarcia, obawy o osądzające lub nieprzyjazne podejście ze strony pracowników placówek medycznych, braku dostępu do transportu, aby dotrzeć do placówki medycznej.

 

  • Wiele młodych osób na świecie nie otrzymuje wystarczających informacji na temat seksualności i zdrowia reprodukcyjnego.

 

  • Napiętnowanie istniejące wokół osób niepełnoletnich i seksualności jest nadal bardzo powszechne. Negatywny przekaz istniejący wokół kwestii niepełnoletnich i seksu utrudnia znacznie młodym osobom rozmowy na temat ich decyzji dotyczących aborcji. Niemożliwość znaleziena kogoś zaufanego do rozmowy na temat aborcji pogłębia uczucie osamotnienia i strachu wśród młodszych ludzi.

 

Women Help Women stara się zapewnić młodym osobom najlepszą możliwą opiekę. Napisz do nas, jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości.