Informacje, które znajdują się w serwisie Women Help Women oparte są na najnowszych badaniach naukowych.

  Share


Naszym celem jest dzielenie się rzetelną wiedzą ze wszystkimi, którzy mają poczucie, że ich dostęp do informacji jest ograniczany i niepełny.

Fałszywe informacje i propaganda dotycząca wszystkich aspektów seksualności człowieka zniechęcają kobiety do przeprowadzania aborcji oraz stosowania sprawdzonych i bezpiecznych metod antykoncepcji. Rozpowszechnianie kłamstw, półprawd, tworzenie atmosfery napiętnowania wokół decyzji kobiet są sprzeczne z ich prawami: do samostanowienia, do poszanowania godności i prywatności. Niektóre społeczności religijne budują wokół  niezależności kobiet atmosferę napiętnowania, uciekając się do manipulacji informacjami, emocjami i często do zaszczuwania tak jednostek, jak i grup. Stoi to w sprzeczności z szeroko rozumianym interesem kobiet: prawem do zdrowia i życia, prawem do planowania i kierowania swoja rozrodczością. Występujemy ze zdecydowanym sprzeciwem wobec wykorzystywaniu kobiet do budowania wizerunku politycznego i ideologicznego zarówno przez ugrupowania polityczne, jak i organizacje religijne.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi, wątpliwości napisz do nas na adres: info at womenhelp.org

Tu możesz zapoznać się z naukowymi publikacjami, które poszerzą twoją wiedzę dotyczącą praw reprodukcyjnych i pomogą zweryfikować informacje dzięki wglądowi w badania kliniczne i opiniom ekspertów.