Jestem osobą transpłciową lub niebinarną

  Share


Każda osoba ma prawo do opieki aborcyjnej, bez względu na tożsamość płciową. Chociaż brakuje badań naukowych na temat wpływu testosteronu i terapii hormonalnych na przebieg aborcji farmakologicznej, niemniej jednak w praktyce klinicznnej aborcja farmakologiczna jest uważana za bezpieczną i skuteczną dla osób transpłciowych i niebinarnych stosujących terapię hormonalną.

Jesteśmy świadomi, że osoby transpłciowe i niebinarne mogą spotykać się z przeszkodami w dostępie do opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, i że mogą być bardziej narażone na zetknięcie się z barierami w dostępie do usług aborcyjnych. W ośrodkach zdrowia mogą się spotkać z dyskryminacją, nękaniem, niekompetencją personelu, a nawet odmową opieki ze względu na tożsamość płciową.

Rozumiemy potrzeby i doświadczenia osób transpłciowych i niebinarnych. Wspieramy wszystkie osoby, które mogą zajść w ciążę i potrzebują opieki aborcyjnej.