Share


ขอให้บริจาคมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราพึ่งพิงอยู่กับการสนับสนุนของคุณ การบริจาคแต่ละครั้งจะช่วยให้องค์กรนี้อยู่ได้และทำให้ข้อมูลด้านอนามัยเจริญพันธ์และบริการยังดำรงอยู่ได้

ผู้หญิงที่ขอรับยาทำแท้งออนไลน์จะถูกขอให้บริจาค 75 ยูโรเข้าสู่กองทุนของผู้หญิง ด้วยวิธีนี้ ผู้หญิงคนต่อๆไปก็จะได้รับความช่วยเหลือ จำนวนที่แนะนำให้บริจาคสำหรับบริการอื่นๆแตกต่างกันไปค่ะ
สำหรับผู้ที่ไมสามารถบริจาคจำนวนที่แนะนำได้แต่ต้องการรับบริการ ขอให้เขียนอีเมล์ถึงเราที่ info at womenhelp.org

การบริจาคไม่ใช่การจ่ายค่าบริการ แต่เป็นการบริจาคเข้าสู่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร อย่างไรก็ตาม ถ้าปราศจากการบริจาคเหล่านี้ เราก็ไม่สามารถช่วยเหลือผู้หญิงอย่างต่อเนื่องได้

เรายังยินดีรับของบริจาคอย่างอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่เงิน ขอให้ติดต่อเราเพื่อบอกเราว่าคุณมีไอเดียอยากจะบริจาคอะไรบ้าง

ยิ่งเราสามารถรับการบริจาคมากเท่าไหร่ บริการ อุปกรณ์/ยาด้านอนามัยเจริญพันธ์ที่เราสามารถให้บริการได้ก็จะมากขึ้นเท่านั้น และจำนวนโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนก็มากขึ้น สนับสนุนเราเพื่อช่วยกันทำให้เกิดขึ้นจริง

เรายังขอแนะนำให้คุณบริจาคให้องค์กรเครือข่ายของเราด้วย คลิกที่นี่ เพื่อรู้จักกับเครือข่ายของเรา

ถ้าคุณต้องการบริจาคเพื่อให้ใช้ในเรื่องเฉพาะต่างๆ ขอให้ติดต่อเราที่ info@womenhelp.org

คลิกที่นี่เพื่อบริจาค