ฉันยุติการตั้งครรภ์สำเร็จหรือไม่ ?

  Share


ผู้หญิงส่วนมากสามารถรับรู้ว่าตนเองแท้งสมบูรณ์หรือไม่หลังจากการใช้ยายุติการตั้งครรภ์ไม่นาน  เพราะอาการขแพ้ท้องหมดไปค่อนข้างเร็ว  และหรือผู้หญิงอาจเห็นถุงหุ้มตัวอ่อน  แต่แม้ว่าผู้หญิงจะรู้สึกว่าไม่ได้ท้องแล้ว   ก็จำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คเพื่อความมั่นใจ  โดยการอัลตร้าซาวด์หลังจากการยุติการตั้งครรภ์  หรือตรวจด้วยชุดตรวจการตั้งครรภ์หลังจากการยุติการตั้งครรภ์ 3-4 สัปดาห์
การตรวจเช็คปัสสาวะ – แม้ว่าค่า HcG (human chorionic gonadotrophin – ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ผู้หญิงมีในช่วงตั้งครรภ์) จะลดลงอย่างรวดเร็วหลังการยุติการตั้งครรภ์   แต่ฮอร์โมนนี้ก็ยังมีค้างอยู่ในตัวผู้หญิงต่อไปอีกหลายสัปดาห์   ผลการตรวจปัสสาวะจึงอาจคลาดเคลื่อนได้แม้การยุติการตั้งครรภ์จะผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์    พบว่า 66% ของการตรวจปัสสาวะ   หลังจากการยุติการตั้งครรภ์    2 สัปดาห์มีผลบวกแม้ว่าผู้หญิงจะไม่ได้ตั้งครรภ์ต่อแล้วก็ตาม   ทางที่ดีจึงควรรอตรวจปัสสาวะ หลังจากการยุติการตั้งครรภ์ไปแล้ว 3-4 สัปดาห์มิเช่นนั้นแล้วผลอาจผิดพลาดได้ 34, 35  
การอัลตร้าซาวด์ –  แม้ว่าการอัลตร้าซาวด์จะสามารถยืนยันได้ว่าแท้งสมบูรณ์หรือไม่ (หยุดการตั้งครรภ์) หลังจากการยุติการตั้งครรภ์  ผู้หญิงจะได้รับการแนะนำให้รออีก 2 สัปดาห์ก่อนที่จะไปอัลตร้าซาวด์  ทั้งนี้การตรวจอัลตร้าซาวด์เร็วเกินไปอาจนำไปสู่การวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องว่ายังแท้งไม่สมบูรณ์  และหรือการใช้เครื่องในการทำแท้งไม่ประสบความสำเร็จ   ทั้งนี้เพราะการใช้ยายุติการตั้งครรภ์เป็นกระบวนการทำแท้งที่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่มดลูกจะสะอาด  การมีก้อนเลือดและลิ่มเลือดตกค้างจึงไม่ใช่ตัววัดว่าการยุติการตั้งครรภ์ไม่สมบูรณ์  ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนใด ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องมีการรักษาใด ๆ.
การตรวจเลือด  - การตรวจเลือดเป็นทางเลือกที่ดีพอๆ กับการอัลตร้าซาสด์  โดยเฉพาะถ้าสามารถตรวจเช็คได้ 2 ครั้ง  ผู้หญิงสามารถตรวจเลือดหลังจากการยุติการตั้งครรภ์ (ซึ่งสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการยุติการตั้งครรภ์)  และควรทำซ้ำอีกครั้ง 4-5 วันหลังจากการยุติการตั้งครรภ์   หากระดับของฮอร์โมน HcG ลดลงนั่นหมายถึงการยุติการตั้งครรภ์สมบูรณ์

สัญญาณของอาการแทรกซ้อน